• Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" là một công cụ rất hữu ích, cần thiết trong hành trang của những người làm nghề dịch cũng như tất cả những ai yêu thích và sử dụng tiếng Anh. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4. Mời các bạn tham khảo.

   186 p demotvs 03/08/2016 166 0

 • Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Ghi chép để dịch, từ đồng nghĩa và kết hợp từ, diễn giải và tái diễn đạt, đơn giản hóa, giải thích và dịch tên riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p demotvs 03/08/2016 150 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số