• Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 1

  Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 1

  Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản hướng dẫn sử dụng Microsoft visual basic for windows version 6.0. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung từ chương 1 đến chương 6, mời các bạn cùng tham khảo.

   286 p demotvs 03/08/2016 151 0

 • Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 2

  Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Hàm xây dựng sẵn, các hàm ngày giờ và dạng thức, chương trình con, đối số và phạm vi, các điều khiển tập tin, một vài thao tác nhập xuất tập tin cơ bản, định thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   317 p demotvs 03/08/2016 155 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số