Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các đại học Việt Nam, thực chất nền giáo dục Việt Nam hiện nay và một vài suy nghĩ các nhân, các sự kiện giáo dục Việt Nam, các văn bằng, các thuật ngữ trong thời khoa cử xưa,... Mời các bạn cùng tham khảo.