• Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 1

  Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 1

  Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản hướng dẫn sử dụng Microsoft visual basic for windows version 6.0. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung từ chương 1 đến chương 6, mời các bạn cùng tham khảo.

   286 p demotvs 03/08/2016 151 0

 • Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 2

  Giáo trình học và thực hành Microsoft basic căn bản: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 trình bày các nội dung: Hàm xây dựng sẵn, các hàm ngày giờ và dạng thức, chương trình con, đối số và phạm vi, các điều khiển tập tin, một vài thao tác nhập xuất tập tin cơ bản, định thời gian,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   317 p demotvs 03/08/2016 155 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí: Phần 1

  Ebook Bạn của nhà nông - Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí" giới thiệu tới người đọc các đặc điểm sinh học, giá trị, kỹ thuật trồng và phòng bệnh cho một số loài cây như mướp đắng, mướp hương, mướp nhật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   53 p demotvs 03/08/2016 166 0

 • Ebook Bạn của nhà nông - Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí: Phần 2

  Ebook Bạn của nhà nông - Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bạn của nhà nông - Trồng và chăm sóc một số cây họ bầu bí", phần 2 giới thiệu tới người đọc các đặc điểm sinh học, giá trị, kỹ thuật trồng và phòng bệnh cho một số loài cây như bí đao, bí ngô, bầu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p demotvs 03/08/2016 144 0

 • Ebook Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Ebook Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 1

  Cuốn sách sau đây tổng hợp các văn bản luật, quy định,.. gọi chung là các văn bản quy định về thi đua khen thưởng, những vấn đề liên quan đến thi đua khen thưởng, nhằm phục vụ công tác thanh tra của ngành nội vụ. Sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 sau đây.

   621 p demotvs 03/08/2016 168 0

 • Ebook Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Ebook Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 cuốn sách "Các quy định về thi đua khen thưởng phục vụ công tác thanh tra ngành nội vụ". Cuốn sách được tài trợ bởi Dự án “Tăng cường năng lực thanh tra ngành Nội vụ đến năm 2014”. Cuốn sách nhằm tổng hợp các quy định về thi đua khen thưởng, giúp cán bộ thanh tra ngành nội vụ có tài...

   587 p demotvs 03/08/2016 137 0

 • Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 1

  Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nguồn gốc khoa cử Việt Nam hay lược sử khoa cử Trung Hoa, lược sử khoa cử Việt Nam, hệ thống giáo dục thời xưa, sách giáo khoa và chương trình thi, ứng thí, giáo dục Việt Nam hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   258 p demotvs 03/08/2016 126 0

 • Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 2

  Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các đại học Việt Nam, thực chất nền giáo dục Việt Nam hiện nay và một vài suy nghĩ các nhân, các sự kiện giáo dục Việt Nam, các văn bằng, các thuật ngữ trong thời khoa cử xưa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   283 p demotvs 03/08/2016 149 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số