• Giáo trình Ký sinh trùng thực hành: Phần 1

  Giáo trình Ký sinh trùng thực hành: Phần 1

  Giáo trình Ký sinh trùng thực hành được biên soạn cho sinh viên khoa Kỹ thuật Y học có mục đích hướng dẫn cho những sinh viên học môn Ký sinh trùng nhằm hoàn thiện khả năng chẩn đoán dựa trên một số thông tin lâm sàng cơ bản và xét nghiệm bệnh phẩm bằng cách xem kính hiển vi, cấy. Một số kỹ thuật miễn dịch cũng được đề cập đến. Phần 1...

   150 p demotvs 03/08/2016 156 0

 • Giáo trình Ký sinh trùng thực hành: Phần 2

  Giáo trình Ký sinh trùng thực hành: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của cuốn giáo trình Ký sinh trùng thực hành đến với phần 2 các bạn sẽ tiếp tục được tìm hiểu về các vấn đề liên quan như: Định danh, gồm các hình ảnh các ký sinh trùng và vi nấm gây bệnh thường gặp ở nước ta; phụ lục, giới thiệu các hóa chất thường dùng trong xét nghiệm ký sinh trùng đường ruột, các hóa chất, thuốc...

   68 p demotvs 03/08/2016 152 1

 • Ebook Hóa học thực phẩm: Phần 1

  Ebook Hóa học thực phẩm: Phần 1

  Cuốn sách "Hóa học thực phẩm" cung cấp cho người đọc những kiến thức như cấu tạo, các tính chất chức năng của các hợp phần chính trong thực phẩm như nước, protein, glucid, lipid, vitamin, khoáng chất. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ trình bày về nước, axit amin và protein, cacbonhidrate. Mời các bạn cùng tham khảo.

   245 p demotvs 03/08/2016 177 0

 • Ebook Hóa học thực phẩm: Phần 2

  Ebook Hóa học thực phẩm: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Hóa học thực phẩm" đề cập đến lipid, vitamin và chất khoáng. Trong phần này cũng cung cấp cho bạn đọc những kiến thức về quá trình biến đổi hóa học xảy ra trong quá trình chế biến và bảo quản thực phẩm, các biến tính tinh bột và protein,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p demotvs 03/08/2016 178 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 1

  Phần 1 giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về khái niệm, nguồn gốc quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo...

   118 p demotvs 03/08/2016 150 0

 • Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung): Phần 2

  Phần 2 giáo trình trình bày các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân; tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức; tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa;... Mời các bạn tham khảo.

   138 p demotvs 03/08/2016 155 0

 • Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam

  Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam

  Ebook Cơ sở văn hóa Việt Nam trang bị cho các bạn những kiến thức về văn hóa học và văn hóa Việt Nam, văn hóa nhận thức, văn hóa tổ chức đời sống tập thể, văn hóa tổ chức đời sống cá nhân và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo.

   160 p demotvs 03/08/2016 154 0

 • Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 1

  "Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh" là một công cụ rất hữu ích, cần thiết trong hành trang của những người làm nghề dịch cũng như tất cả những ai yêu thích và sử dụng tiếng Anh. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung từ chương 1 đến chương 4. Mời các bạn tham khảo.

   186 p demotvs 03/08/2016 162 0

 • Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh - Việt, Việt - Anh: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Ghi chép để dịch, từ đồng nghĩa và kết hợp từ, diễn giải và tái diễn đạt, đơn giản hóa, giải thích và dịch tên riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   92 p demotvs 03/08/2016 148 0

 • Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 2

  Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Keeping your fuel system in tune, changing your oil, slubrication extends the life of your vehicle, what to do if your transmission stops running smoothly, being a buddy to your brakes and bearings,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   300 p demotvs 03/08/2016 146 0

 • Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy" trình bày các nội dung: Things every driver should know, the way to your cars heart is through your toolbox, preventive maintenance- A monthly under-the-hood check, the inner secrets of your car revealed,... Mời các bạn tham khảo.

   300 p demotvs 03/08/2016 173 0

 • Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 3

  Ebook Tiếng Anh công nghệ ô tô và chế tạo máy: Phần 3

  Phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Troubleshooting leaks, squeaks, smells, and strange sensations, what to do if your car drops dead or won't start, keeping your car clean and beautiful, getting rid of dings, dents, and other hard knocks, the ten most important preventive maintenance sensations,... Mời các bạn tham khảo.

   271 p demotvs 03/08/2016 165 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số