• Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 1

  Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Nguồn gốc khoa cử Việt Nam hay lược sử khoa cử Trung Hoa, lược sử khoa cử Việt Nam, hệ thống giáo dục thời xưa, sách giáo khoa và chương trình thi, ứng thí, giáo dục Việt Nam hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   258 p demotvs 03/08/2016 130 0

 • Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 2

  Ebook Khoa cử và giáo dục Việt Nam (tái bản lần thứ V, có bổ sung): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Các đại học Việt Nam, thực chất nền giáo dục Việt Nam hiện nay và một vài suy nghĩ các nhân, các sự kiện giáo dục Việt Nam, các văn bằng, các thuật ngữ trong thời khoa cử xưa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   283 p demotvs 03/08/2016 150 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số