Ebook Yêu người ngóng núi: Phần 1

32 bài tản văn trong tập tản văn "Yêu người ngóng núi" của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là những câu chuyện rất tình về đất và người Nam Bộ. Trong mỗi bài tản văn, người đọc đều cảm nhận được chất trữ tình phóng khoáng của người dân Nam Bộ - Những cái duyên ngầm trong mỗi tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Mời các bạn tham khảo phần 1 cuốn sách.